Kirill Gotsuk

Team
Nizhny Novgorod
Russia
10.09.1992 (27 years old)
83 kg
194 cm
 Nizhny Novgorod
Defender
24
Defender
24
Talk 0