Igor Gorbunov

Team
Nizhny Novgorod
Russia
20.09.1994 (25 years old)
68 kg
171 cm
 Nizhny Novgorod
Defender
70
Defender
70
Talk 0