Yusuke Minagawa

Team
Yokohama FC
National team
Japan
 Japan
 Yokohama FC
Striker
Striker
Talk 0