Sergey Zujkov

Team
Nizhny Novgorod
Russia
19.09.1993 (26 years old)
72 kg
179 cm
 Nizhny Novgorod
Defender
34
Defender
34
Talk 0