Ryogo Yamasaki

Team
Nagoya Grampus Eight
 Nagoya Grampus Eight
Striker
Striker
Talk 0