Nikita Kakkoev

Team
Nizhny Novgorod
Russia
22.08.1999 (20 years old)
70 kg
179 cm
 Nizhny Novgorod
Defender
24
Defender
24
Talk 0